Are you B-Sured?

Briefing & uitvoering

Nadat EJPEG Curaçao en Oostra een succesvolle introductiecampagne voor BSURE verzekeringen hadden ontwikkeld en gemaakt, vroeg BSURE ons een vervolgcampagne te ontwikkelen om de awareness in de markt met betrekking tot het aanbod en de naam van BSURE te vergroten.
EJPEG Curaçao en Oostra bedachten samen het concept voor de campagne. We lieten ons inspireren door de bijna 50 jaar oude cartoon La Linea en bedachten de licht ontvlambare B-Sure klant Bubu. Bubu komt nog wel eens in de problemen, maar telkens wanneer Bubu de wanhoop nabij is, blijkt zijn verzekering van B-Sure alles te dekken. Tadaa!

Oostra schreef de scenario’s voor de commercials (TV & Radio) en de copy voor de advertenties (Nederlands en Engels).